opiekawniemczech.pl

Lekcja 1 - Podstawowe zwroty

Oto moja historia: Nazywam się Bożena, mam 56 lat, jestem emerytowaną nauczycielką i od 18 miesięcy pracuję jako opiekunka osób starszych.

Podjęcie decyzji o wyjeździe było ciężkie, bardzo ciężkie. Milion pytań wirowało mi w głowie: czy dam radę? Czy rodzina, do której jadę mnie zaakceptuje? Czy język niemiecki nie będzie za trudny?

Ale przecież jestem jeszcze młoda, pełna energii i zapału. Moje dzieci są już dorosłe, więc to czas dla mnie. Teraz poznam świat, nauczę się języka, poznam nową kulturę, ludzi, a przede wszystkim podwyższę emeryturę dzięki legalnej pracy. Dodatkowo mam wsparcie dzieci i  mojego kochanego męża. Więc do dzieła, do odważnych świat należy!!!

 

 

Lekcja nr 1

Na pierwszej lekcji poznasz słownictwo, aby móc się przywitać, przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie.

 

Kiedy czekałam na Panią Anetę na dworcu autobusowym we Friedrichshafen, byłam pełna obaw. Ale jak tylko do mnie podeszła i się przywitała, poczułam, że wszystko będzie dobrze. A tak to się zaczęło:

 

Annette: ​Guten Tag! Ich heiße Annette, ich bin die Tochter von Herrn Einig. Wie war die Reise?

(Guten tag. Iś hajse Anete, iś byn di tochter fon hern Ajnyś. Wi war di rajze?)

Dzień dobry. Nazywam się Aneta, jestem córką Pana Einig. Jak minęła podróż?

     
Bożena: Guten Tag. Ich heiße Bożena. Danke,  alles war in Ordnung.

(Guten tag. Iś hajse Bożena. Danke, ales war in ordnung)

 Dzień dobry. Nazywam się Bożena. Dziękuję, wszystko było w porządku.

     

A: Jetzt werden wir nach Hause meines Vaters fahren. Er freut sich Sie kennenzulernen.

(Ject werden wir nach hałze majnes fater faren. Er frojt zyś zi kenen cu lernen)

Teraz pojedziemy do domu mojego taty. On cieszy się, że Panią pozna.

     

B: Ich freue mich auch. Ich habe auch ein bisschen Angst. Alles ist neu für mich.

(Iś froje myś ałh. Iś habe ałh ajn byssien angst. Ales yst noj fur myś)

Ja też się cieszę. Ale też trochę się boję. Wszystko jest dla mnie nowe.

     

A: Natürlich, ich verstehe Sie, aber mein Vater ist sehr nett.  Ich bin mir sicher, Sie werden mit ihm sehr schnell einen guten Kontakt aufnehmen.

(Naturliś, iś ferszteje zi, aber majn fater  yst zer net. Iś byn mir zysier, zi werden myt im zer sznel ajnen guten kontakt ałfnejmen)

Oczywiście, rozumiem Panią, ale mój tata jest bardzo miły. Jestem pewna, że bardzo szybko złapiecie wspólny kontakt.

     

B: Danke, das ist sehr wichtig für mich.

(Danke, das yst zer wyśtyś fur myś)

 Dziękuję, to jest dla mnie bardzo ważne.

 

Po przyjeździe do domu Państwa Einig, Pani Aneta zaprowadziła mnie do swojego ojca.

 

Patient (podopieczny): Guten Tag. Wie heißen Sie?

(Guten tag. Wi hajsen zi?)

Dzień dobry. Jak się Pani nazywa?

 

B: Guten Tag. Ich heiße Bożena.

(Guten tag. Iś hajse Bozena)

Dzień dobry. Nazywam się Bożena.

     
P: Erzählen Sie etwas über sich.

(Ercejlen zi etwas uber zyś)

Proszę coś o sobie opowiedzieć.

     

B: Ich bin 56 Jahre alt. Ich komme aus Polen. Ich bin verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Ich habe schon 6 Enkelkinder, die ich sehr liebe.

(Iś byn seks und fynfcyś jare alt. Iś kome aus Polen. Iś byn ferhajratet und habe draj erwaksene Kinder. Iś habe szon seks enkelkinder, di iś zer libe).

Mam 56 lat. Pochodzę z Polski. Jestem mężatką i mam 3 dorosłych dzieci. Mam już także 6 wnucząt.

 

P: Ja, ich habe auch Enkelkinder, leider wohnen sie weit weg von hier.

(Ja, iś habe ałh enkelkinder, lajder  wonen zi wajt weg fon hir)

Tak, ja też mam wnuki, ale niestety mieszkają daleko stąd.

     

P: Was sind Sie von Beruf?

(Was zynd zi fon beruf?)

Kim jest Pani z zawodu?

     

B: Ich bin Lehrerin, ich habe im Kindergarten gearbeitet. Jetzt bin ich im Ruhestand.

(Iś byn lejreryn, iś habe ym kindergarten gearbajtet. Jetzt byn iś im rułesztand)

Jestem nauczycielką, pracowałam w przedszkolu. Teraz jestem na emeryturze.

     

P: Haben Sie Erfahrung in Pflegedienst?  Welche Personen haben Sie betreut?

(Haben zi erfarung yn pflegedinst? Welsie personen haben zi betrojt?)

Czy ma Pani doświadczenie w opiece? Jakimi osobami się Pani zajmowała?

     

B: Ich  habe mich um meine beiden Eltern gekümmert. Ich habe auch über 1 Jahr in Polen eine ältere Frau betreut.

(Iś habe myś um majne bajden eltern gekumert. Iś habe ałh uber ajn jar in polen ajne eltere frał betrojt)

Opiekowałam się obojgiem moich rodziców. Także przez ponad rok w Polsce zajmowałam się starszą Panią.

 

P: Dar freut mich, dass Sie als Seniorenbetreuerin früher gearbeitet haben. Ich glaube Sie sind müde. Annette, zeigt bitte Frau Bozena ihr Zimmer, sie möchte sich  bestimmt nach langer Reise ausruhen.

(Das frojt myś zer, das zi als seniorenbetrojeryn frujer gearbajtet haben. Iś glaube zi zynd mude. Anete, cajgt byte frał Bożena ir cymer, zi meśte zyś besztymt nach langer rajse ausrułen)

Cieszę się, że już wcześniej pracowała Pani jako opiekunka osób starszych. Sadzę, że jest Pani zmęczona. Aneta, proszę pokaż Pani Bożenie jej pokój, na pewno zechce odpocząć po długiej podróży.

     

P: Bożena, kommen Sie bitte mit. Morgen  werde ich Ihnen das ganze Haus zeigen und über Ihre täglichen Verpflichtungen erzählen.

(Bożena, komen zi byte myt. Morgen werde iś inen das gance hałs cajgen und uber ire teglichen ferpfliśtungen ercejlen)

Bożena, proszę pójść ze mną. Rano pokaże Pani cały dom i przedstawię codzienne obowiązki.

 

Podobne artykuły

Lekcja 24 - Weryfikacja języka niemieckiego

Znalazłam na stronie internetowej ofertę firmy Medcare24 . Wypełniłam formularz zgłoszeniowy i jestem umówiona dziś na weryfikację j. niemieckiego. Właśnie dzwoni tel……

Czytaj więcej

Lekcja 2 - Pierwsze dni w pracy Opiekunki

Przerażona, ale i podekscytowana położyłam się spać. Pomyślałam: nie taki diabeł straszny, jak go malują… Ojej, to już 7.00 rano. No dobrze, to do dzieła. Po porannej toalecie weszłam do kuchni, gdzie czekała na mnie Pani Aneta z kubkiem gorącej kawy dla mnie.

Czytaj więcej