opiekawniemczech.pl

Dlaczego warto podnosić kwalifikacje zawodowe w branży opieki nad osobami starszymi?

Minęły już czasy, kiedy do opieki nad babcią czy dziadkiem brało się pierwszą lepszą osobę. Teraz opiekun osoby starszej to osoba, która musi mieć odpowiednie kwalifikacje. A najlepiej, aby te kwalifikacje były podnoszone. Dlaczego?

Dotrzymanie towarzystwa, przeczytanie ulubionej książki, ale również kontrola przyjmowania określonych dawek leków, obserwowanie podopiecznego, wyszukiwanie niepokojących objawów, pomoc w codziennych czynnościach – to tylko niewielka część zadań składających się na pracę opiekuna osoby starszej. Minęły już czasy, kiedy do opieki nad babcią czy dziadkiem brało się pierwszą lepszą osobę. Teraz opiekun osoby starszej to osoba, która musi mieć odpowiednie kwalifikacje. A najlepiej, aby te kwalifikacje były podnoszone. Dlaczego?

Społeczeństwo się starzeje

Nie ma co ukrywać, społeczeństwo w krajach wysoko rozwiniętych się starzeje. Coraz więcej jest osób po 65. roku życia, u których występują różnego rodzaju choroby, co sprawia, że potrzebna jest im pomoc. Przyjęło się, że opiekę nad osobą starszą pełnić powinni członkowie rodziny... Jednak prawda jest taka, że coraz częściej brakuje do tego czasu, możliwości, jak również cierpliwości. Dlatego na wagę złota są osoby, które potrafią zaopiekować się osobą starszą. Zważywszy jednak na fakt, że oddaje się im pod opiekę członka swojej rodziny, wymagania w stosunku do opiekunów nie są małe.

Dobry opiekun to...

Wiele w tej kwestii zależy od pracodawcy. Jednak z pewnością, jeśli chodzi o cechy charakteru potencjalnego opiekuna dla seniora, to niezbędne są:

 • cierpliwość;
 • empatia;
 • asertywność;
 • umiejętność reagowania w kryzysowych sytuacjach;
 • odporność na stres;
 • doskonała organizacja czasu.

 

Kiedyś wymienione powyżej cechy w zupełności wystarczyły. Jednak obecnie branża opieki nad osobami starszymi jest bardziej wymagająca. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie seniorów poszukiwani są opiekunowie, którzy znają podstawowe choroby wieku starczego, są w stanie określić ich objawy, wiedzą, kiedy powinno się zaalarmować lekarza. Wymagane są również umiejętności związane z podstawową higieną osobistą osoby starszej, jak również doskonały stan zdrowia. Bardzo często niezbędne jest prawo jazdy, aby móc podopiecznego wozić do lekarza czy na zakupy. Jeśli praca oferowana jest za granicą, konieczna jest znajomość – w stopniu co najmniej komunikatywnym – języka. Często bowiem zdarza się, że do podopiecznego codziennie przyjeżdża pielęgniarka czy rehabilitant i konieczne będzie zrozumienie i zapamiętanie przekazywanych instrukcji, o pogawędkach z podopiecznym nie wspominając.

Czy podnoszenie kwalifikacji ma sens?

Oczywiście. Jak już wspominano na początku, społeczeństwo się starzeje. A prawda jest taka, że seniorzy jesień swojego życia chcą spędzać we własnym domu, w znajomym otoczeniu, a nie w domu opieki społecznej. Umożliwić to może jedynie odpowiednia opieka, zapewniona przez wykwalifikowanego opiekuna. W jaki sposób można podnieść swoje kwalifikacje w tym zawodzie? Co sprawi, że pozycja na rynku opiekunów osób starszych gwałtownie zwyżkuje? Z pewnością takie dodatkowe kwalifikacje jak:

 • kurs udzielania pierwszej pomocy;
 • kurs reanimacji;
 • kurs: demencja – opieka nad chorym;
 • kursy językowe;
 • kurs prawa jazdy;
 • kurs pielęgniarski.

 

To kwestia indywidualna, czy ktoś zdecyduje się na podniesienie swoich kwalifikacji, czy też nie. Jednak, jeśli już decydujemy się na działanie w takiej branży, jaką jest opieka nad osobami starszymi, warto w siebie zainwestować. Pozwoli to na pracę na lepszych warunkach, z wyższym wynagrodzeniem. A przede wszystkim sprawi, że zadania, jakie są stawiane przed opiekunem osoby starszej, będzie można wypełnić z łatwością i na najwyższym poziomie, do czego przecież dążymy, podejmując pracę opiekuna dla seniora. To z kolei pomoże uczynić jesień życia wspaniałym okresem dla swojego podopiecznego.  

Podobne artykuły

Opieka nad pacjentem z cewnikiem

Większość oddziałów szpitalnych, w mniejszym lub większym stopniu wykonuje zabiegi cewnikowania, co związana jest z ingerencją w jałowe środowisko, z zagrożeniem przedostania się drobnoustrojów mogących wywołać niepożądane skutki.

Czytaj więcej

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami snu

Sen jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania człowieka, któremu poświęcamy aż 1/3 część życia. Ma on ogromne znaczenie w kontekście prawidłowego rozwoju, regeneracji oraz funkcjonowania naszego organizmu a tym samym nas samych.

Czytaj więcej