opiekawniemczech.pl

Lekcja 40 - Wyjście do restauracji

Siedząc w ogródku i popijając poobiednią kawę, postanowiłam zaplanować popołudniowe zakupy. Chciałam skonsultować jutrzejszy obiad i dopytać na co pani Marianne ma ochotę. Ku mojemu zdziwieniu moja podopieczna przedstawiła zupełnie inny pomysł co do formy naszego posiłku…

Siedząc w ogródku i popijając poobiednią kawę, postanowiłam zaplanować popołudniowe zakupy. Chciałam skonsultować jutrzejszy obiad i dopytać na co pani Marianne ma ochotę. Ku mojemu zdziwieniu moja podopieczna przedstawiła zupełnie inny pomysł co do formy naszego posiłku…

 

M: Weißt du Bożena, unser Alltag ist ständig mit dem Sitzen zu Hause und im Garten verbunden. Ab und zu gehen wir noch spazieren oder machen Einkäufe. Denkst du nicht, dass wir auch von Zeit zu Zeit verschiedene Orte besuchen sollen?

(Waist du Bożena, unzer altag yst sztendiś myt dejm zycen cu hauze und im garten ferbunden. Ab und cu gejen wir noch szpaciren oda machen ajnkojfe. Denkst du nyśt, das wir auch fon cajt cu cajt ferszidene orte bezuchen zolen?)

(Wiesz Bożena, nasze życie ciągle związane jest z siedzeniem w domu i w ogrodzie. Od czasu do czasu idziemy jeszcze pospacerować lub robimy zakupy. Nie sądzisz, że od czasu do czasu powinnyśmy też odwiedzać różne miejsca?)

 

B: Ja, das stimmt. Jeden Tag wiederholen wir die gleichen Aktivitäten. Was möchten Sie dann vorschlagen?

(Ja, das sztymt. Jejden tag widerholen wir di glajsien aktiwiteten. Was myśten zi dan forszlagen?)

(Zgadza się. Codziennie powtarzamy te same czynności. Co w takim razie chciałaby Pani zaproponować?)

 

M: Ich war schon lange nicht mehr in einem Restaurant.

(Is war szon lange nyśt mer in ajnem restaurant.)

(Dawno już nie byłam w restauracji.)

 

B: Möchten Sie morgen zu Mittag im Restaurant essen?

(Myśten zi morgen cu mytag im restaurant esen?)

(Czy chciałaby Pani jutro zjeść obiad w restauracji?)

 

M: Ja, es wäre wirklich schön. Ich würde das schöne Kleid und Schuhe anziehen, die ich am Geburtstag meiner Tochter hatte.

(Ja, es wejre wirkliś szyn. Iś wyrde das szyne klajd und szue ancijen, di iś am geburtstag majner tochter hate.)

(Tak, byłoby naprawdę miło. Założyłabym tę ładną sukienkę i buty, które miałam na urodzinach mojej córki.)

 

B: Na ja, das hört sich gut an.

(Na ja, das hyrt zyś gut an.)

(No tak, brzmi nieźle.)

 

Następnego dnia siedziałyśmy już w wygodnym narożniku dużej, klimatyzowanej sali. Była to ulubiona restauracja pani Marianne. Tuż po minucie podszedł do nas kelner i wręczył kartę menu, dopytując od razu na co mamy ochotę i polecając dania:

 

Ober: Guten Tag, bitte, hier ist die Speisekarte.

(Guten tag, hier yst di szpajzekarte.)

(Dzień dobry, proszę, tutaj jest karta dań.)

 

M, B: Guten Tag.

(Guten tag.)

(Dzień dobry.)

 

Ober: Ich möchte Ihnen heute unsere Spezialität - Zigeunerschnitzel  empfehlen. Das Gericht ist mit Bratkartoffeln und Gemüse serviert.

(Iś myśte inen hojte unzere szpecjalitet – cigojnersznycel empfejlen. Das geriśt yst myt bratkartofeln und gemyze zerwirt.)

(Chciałbym dziś Paniom zaproponować naszą specjalność – sznycel po cygańsku. Danie podawane jest z pieczonymi ziemniakami i warzywami.)

 

M: Vielen Dank, und welche anderen Fleischgerichte könnten wir noch bestellen?

(Filen dank, und welsie anderen flajszgeriśte kynten wir noch besztelen?)

(Dziękujemy, a jakie jeszcze inne dania mięsne mogłybyśmy zamówić?)

 

Ober: Wir haben auch ein Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites oder Bratkartoffeln, ein Rinderkotelett mit Pommes und ein Hähnchenbrustfilet.

(Wir haben auch ajn sznycel winer art myt pomes frites oda bratkartofeln, ajn rinderkotelet myt pomes und ajn hensienbrustfilet.)

(Mamy jeszcze sznycel po wiedeńsku z frytkami lub pieczonymi ziemniakami, kotlet wołowy z frytkami i filet z kurczaka.)

 

B: Welche Salaten bekommen wir zum Fleisch?

(Welsie zalaten bekomen wir cum flajsz?)

(Jakie sałatki możemy dostać do mięsa?)

 

Ober: Es gibt einen Gemüsesalat, einen Brokkolisalat beziehungsweise Bohnen.

(Es gibt ajnen gemyzezalat, ajnen brokolizalat becijungswajze bonen.)

(Jest sałatka warzywna, sałatka z brokułami lub fasola.)

 

M: Ich nehme ein Schnitzel Wiener Art mit Bratkartoffeln und Gemüsesalat.

(Iś nejme ajn sznycel winer art myt bratkartofeln und gamyzezalat.)

(Wezmę sznycel po wiedeńsku z pieczonymi ziemniakami i sałatką warzywną.)

 

Ober: Ja, bitte schön. Und was möchten Sie?

(Ja, byte szyn. Und was myśten zi?)

(Bardzo proszę. A co Pani sobie życzy?)

 

B: Ich habe ihre Fischgerichte durchgesehen und ich hätte gerne ein Dorschfilet mit Pommes frites, aber bitte ohne Salat. Geht das?

(Iś habe ire fiszgeriśte durchgezejen und iś hete gerne ajn dorszfilet myt pomes frites, aba byte one zalat. Gejt das?)

(Przejrzałam Państwa dania rybne i chciałabym filet z dorsza z frytkami, ale bez sałaty. Czy to możliwe?)

 

Ober: Ja, natürlich.

(Ja, natyrliś.)

(Oczywiście.)

 

M: Ich möchte noch zuerst eine Gemüsesuppe und dann ein Hauptgericht.

(Iś myste noch cuerst ajne gemyzezupe und dan ajn hauptgeriśt.)

(Chciałabym jeszcze na początek zupę warzywną a potem danie główne.)

 

B: Ja, ich nehme auch eine Gemüsesuppe.

(Ja, iś nejme auch ajne gemyzezupe.)

(O tak, ja też wezmę zupę warzywną.)

 

Ober: Gut, und was möchten Sie trinken?

(Gut, und was myśten zi trinken?)

(Dobrze, a czego chciałyby się Panie napić?)

 

M: Ich möchte ein Glas Rotwein.

(Iś myste ajn glas rotwajn.)

(Chciałabym lampkę czerwonego wina.)

 

B: Und ich möchte einen Apfelsaft.

(Und iś myśte ajnen apfelzaft.)

(A ja chciałabym sok jabłkowy.)

 

Ober: Selbstverständlich.

(Zelbstfersztendliś.)

(Oczywiście.)

 

Jedzenie było wyśmienite. Pani Marianne wspominała, że w weekendowe wieczory w restauracji występują muzycy lub słychać przepiękną grę na fortepianie. Byłyśmy zadowolone z pobytu w tym lokalu, a obsługa okazała się bardzo sympatyczna.

 

Ober: Hat es Ihnen geschmeckt?

(Hat es inen geszmekt?)

(Czy smakowało Państwu?)

 

B: Ja, danke, alles war lecker.

(Ja, danke, ales war leker.)

(Tak, dziękuję, wszystko było pyszne.)

 

M: Für mich war die Suppe vielleicht ein wenig zu salzig, aber im Allgemeinen schmeckte das Essen sehr gut. Vielen Dank.

(Fyr miś war di zupe wilajśt ajn wenyś cu zalcyś, aba im algemajnen szmekte das esen zer gut. Bardzo dziękuję.)

(Jak dla mnie zupa była troszkę zbyt za słona, ale ogólnie rzecz biorąc, jedzenie bardzo mi smakowało. Dziękuję.)

 

Ober: Oh, das tut mir Leid! Ich freue mich aber, dass es im Allgemeinen geschmeckt hat. Möchten Sie noch einen Nachtisch? Vielleicht einen Eisbecher mit Schlagsahne?

(O, das tut mir lajd! Iś froje myś aba, das es im algemajnen geszmekt hat. Myśten zi noch ajnen nachtysz? Wilajśt ajnen ajsbesier myt szlagzane?)

(O, przykro mi! Ale cieszę się, że ogólnie samokowało. Czy chciałyby Panie jeszcze deser? Może puchar lodów z bitą śmietaną?)

 

B: Nein, danke, ich bin schon satt.

(Najn, danke, iś byn szon zat.)

(Nie, dziękuję, ja już jestem syta.)

 

M: Ich verzichte auch auf den Nachtisch. Könnten wir die Rechnung bitten?

(Iś ferciśte auch auf dejn nachtysz. Kynten wir di reśnung byten?)

(Ja też zrezygnuję z deseru. Czy mogłybyśmy prosić o rachunek?)

 

Ober: Ja, natürlich. Bezahlen Sie zusammen oder getrennt?

(Ja, natyrliś. Becalen zi cuzamen oda getrent?)

(Oczywiście. Płacą Panie razem czy osobno?)

 

M: Zusammen, bitte.

(Cuzamen, byte.)

(Razem.)

 

Ober: Na ja, das wird zusammen 70,50 Euro.

(Na ja, das wird cuzamen zibcyś ojro fynfcyś.)

(Tak więc razem to będzie 70 euro 50 centów.)

 

M: 73 Euro, stimmt so!

(drajundzybcyś ojro, sztymt zo!)

(73 euro, reszty nie trzeba!)

 

Ober: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

(filen dank. Iś wynsze inen ajnen szynen tag!)

(Bardzo dziękuję. Życzę Paniom miłego dnia!)

 

M, B: Danke.

(Danke.)

(Dziękuję.)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Podobne artykuły

Lekcja 24 - Weryfikacja języka niemieckiego

Znalazłam na stronie internetowej ofertę firmy Medcare24 . Wypełniłam formularz zgłoszeniowy i jestem umówiona dziś na weryfikację j. niemieckiego. Właśnie dzwoni tel……

Czytaj więcej

Lekcja 1 - Podstawowe zwroty

Oto moja historia: Nazywam się Bożena, mam 56 lat, jestem emerytowaną nauczycielką i od 18 miesięcy pracuję jako opiekunka osób starszych.

Czytaj więcej