opiekawniemczech.pl

Lekcja 39 - Wakacje z podopiecznym

Nadszedł czas wakacji… Razem z córką pani Marianne zarezerwowałyśmy w nadmorskiej miejscowości wygodny hotel w niewielkiej odległości do morza. Nieopodal miały się znajdować również ważne punkty medyczne, takie jak apteka i przychodnia. Kilka dni przed wyjazdem moja podopieczna zaczęła mieć wątpliwości, czy nasza wyprawa jest dobrym pomysłem i jak powiedzie się podróż…

Nadszedł czas wakacji… Razem z córką pani Marianne zarezerwowałyśmy w nadmorskiej miejscowości wygodny hotel w niewielkiej odległości do morza. Nieopodal miały się znajdować również ważne punkty medyczne, takie jak apteka i przychodnia. Kilka dni przed wyjazdem moja podopieczna zaczęła mieć wątpliwości, czy nasza wyprawa jest dobrym pomysłem i jak powiedzie się podróż…

 

B: Guten Morgen Frau Marianne, ich sehe Sie sind heute früh aufgestanden. Haben Sie gut geschlafen?

(Guten morgen frał Marianne, iś zeje zi synd hojte fryj aufgesztanden. Haben zi gut geszlafen?)

(Dzień dobry Pani Marianne, widzę że wcześnie dziś Pai wstała. Czy dobrze Pani spała?)

 

M: Guten Morgen Bożena, ja, ich habe gut geschlafen, nur ein bisschen Gedanken gemancht, ob es unsere lange Busreise wirklich eine gute Idee ist.

(Guten morgen Bożena, ja, iś habe gut geszlafen, nur ajn byssien gedanken gemacht, ob es unzere rajze wirkliś ajne gute ideje yst.)

(Dzień dobry Bożena, tak, dobrze spałam, tylko trochę rozmyślałam, czy nasza podróż to na pewno dobry pomysł.)

 

B: Frau Marianne, machen Sie sich keine Sorgen, bitte! Die Reise verläuft mit voller Sicherheit bequem und schnell. Wir haben für Sie eine sehr günstige und komfortable Reisemöglichkeit ausgesucht.

(Frał Marianne, machen zi zyś kajne zorgen, byte! Di rajze ferlojft myt foler zisierhajt bekwem und sznel. Wir haben fyr zi ajne zer gynstige und komfortable rajzemygliśkajt ausgezucht.)

(Pani Marianne, proszę się nie martwić. Podróż minie z pewnością wygodnie i szybko. Wyszukałyśmy dla Pani bardzo korzystną i komfortową możliwości podróżowania.)

 

M: Ja, ich habe gehört, dass der Bus barrierefrei gestaltet ist. Ich denke aber daran, ob es mir die lange Reisezeit und ständiges Sitzen nicht zu lästig wird.

(Ja, iś habe gehyrt, das der bus barierefraj gesztaltet yst. Iś denke aba daran, ob es mir di lange rajzecajt und sztendiges zycen nyśt cu lestiś wird.)

(Tak, słyszałam, że autobus wyposażony jest pod kątem bezpieczeństwa dla seniorów. Myślę jednak o tym, czy ten długi czas podróży i ciągłe siedzenie nie będzie dla mnie zbyt uciążliwe.)

 

B: Wie Sie schon gesagt haben, verfügt unser Fernbus über eine hochwertige und barrierefreie Ausstattung. Außer der speziellen Toilette und Klimaanlage gibt es noch bequeme Beinfreiheit. Der Sitzabstand beträgt ja mehr als 80 cm.

(wi zi szon gezagt haben, ferfygt unzer fernbus yber ajne hohwertige und barierefraje aussztatung. Auser der szpecjelen toilete und klimaanlage gibt es noch bekweme bajnfrajhajt. Der zycabsztand betregt ja mer als achtcyś centimeter.)

(Tak jak Pai wspomniała, autobus dysponuje najwyższej jakości bezpiecznym wyposażeniem. Oprócz specjalnej toalety i klimatyzacji, jest jeszcze wygodna swoboda dla nóg. Odległość między siedzeniami wynosi ponad 80 cm.)

 

M: Ja, ich weiß.

(Ja, iś wajs.)

(Tak, wiem.)

 

B: Sie können sich auch einen Film ansehen oder Bücherkisten benutzen.

(Zi kynen zyś auch ajnen film anzejen oda bysierkisten benucen.)

(Może Pani sobie również obejrzeć film lub skorzystać z pojemnika z książkami.)

 

M: Na ja, vielleicht wird es doch nicht so schlecht.

(Na ja, wilajśt wird es doch nyśt zo szleśt.)

(No tak, może nie będzie aż tak źle.)

 

B: Ich bin mir sicher.

(iś byn mir zysier.)

(Jestem tego pewna.)

 

M: Weiß du Bożena, in meinem Alter hat man schon keine Lust um etwas zu unternehmen oder eine Reise zu machen.

(Wajs du Bożena, in majnem alter hat man szon kajne lust um etwas cu unternejmen oda ajne rajze cu machen.)

(Wiesz Bożena, w moim wieku nie ma się już ochoty, by cokolwiek przedsięwziąć lub by podróżować.)

 

B: Frau Marianne, nehmen Sie bitte Rücksicht darauf, dass der Urlaub zur allgemeinen Verbesserung Ihres Zustandes beiträgt. Die Seeluft kann Ihnen gut tun.

(Frał Marianne, nejmen zi byte rykzyśt darauf, das der urlaub cur algemajnen ferbeserung ires cusztandes bajtregt. Die zeeluft kann inen gut tun.)

(Pani Marianne, proszę zwrócić uwagę na to, że taki urlop przyczyni się do ogólnej poprawy stanu Pani zdrowia. Morskie powietrze dobrze Pani zrobi.)

 

M: Na gut, du hast ja immer so eine positive Lebenseinstellung. Danke für den Trost!

(Na gut, du hast ja yma zo ajne pozitive lejbensainsztelung. Danke fyr dejn trost!)

(No dobrze, ty zawsze masz takie pozytywne nastawienie do życia. Dzięki za otuchę!)

 

B: Bitte schön. Alles wird okay. Wir dürfen nur nicht vergessen, Ihren Personalausweis und wichtigste Medikamente mitzunehmen.

(Byte szyn. Ales wird okej. Wir dyrfen nur nyśt fergesen, iren perzonalauswajs und wiśtigste medikamente mytcunejmen.)

(Bardzo proszę. Wszystko będzie dobrze. Nie możemy tylko zapomnieć zabrać ze sobą Pani dowodu osobistego i najważniejszych leków.)

 

Podróż autokarem minęła wyjątkowo szybko i bardzo wygodnie. Poznałyśmy nawet kilka sympatycznych osób a pani Marianne, jak na jej towarzyską naturę przystało, mogła dać upust swoim opowieściom. Wieczorem, po przyjeździe taksówką do hotelu, porozmawiałyśmy jeszcze z recepcjonistą…

 

Rezeptionist: Bis zum Strand gibt es ja nur 200 Meter. Sie sollen nur nach rechts abbiegen und dann sehen Sie eine Promenade.

(Bys cum sztrand gibt es nur cwajhundert meter. Zi zolen nur nach reśts abbigen und dan zejen zi ajne promenade.)

(Do plaży jest tylko 200 m. Skręcicie Panie tylko w prawo i zobaczycie promenadę.)

 

B: Ja, das stimmt. Ich habe das früher im Internet auf Ihrer Hotelseite bemerkt.

(Ja, das sztymt. Iś habe das fryjer im internet auf irer hotelzajte bemerkt.)

(Zgadza się. Zauważyłam to wcześniej na stronie internetowej Państwa hotelu.)

 

Rezeptionist: Dabei möchte ich Sie noch informieren, dass es bei uns einen Fahrradverleih und Verleih von Nordic Walking Stöcke gibt. Unsere Ostseeküste ist eine hervorragende Fahrradregion.

(Dabaj myśte iś zi noch informiren, das es baj uns ajnen faradferlaj und ferlaj fon nordik łoking sztyke gibt. Unzere ostzeekyste yst ajne herforragende faradregion.)

(Przy okazji chciałbym Panie jeszcze poinformować, że znajduje się u nas wypożyczalnia rowerów lub kijków do nordic walking. Nasze wybrzeże jest wyśmienitym regionem dla rowerzystów.)

 

B: Na ja, vielleicht werden wir über Nordic Walking nachdenken. Und die Apotheke? Die sollte auch in der Nähe sein.

(Na ja, wilajśt werden wir yber nordik łoking nachdenken. Und di apotheke? Di zolte auch in der neje zajn.)

(No dobrze, być może pomyślimy o nordic walking. A jeśli chodzi o aptekę? Również powinna być w pobliżu.)

 

Rezeptionist: Ja, stimmt, die befindet sich an der gleichen Straße. Sie sollen diesmal nach links gehen.

Ja, sztymt, di befindet zyś an der glajsien sztrase. Zi zolen dismal nach links gejen.)

(Zgadza się, apteka znajduje się przy tej samej ulicy. Tym razem powinnyście Panie iść na lewo.)

 

M: Und wie ist die aktuelle Wettervorhersage? Wird es morgen sonnig?

(Und wi yst aktuele weterforherzage? Wird es morgen zonyś?)

(A jaka jest aktualna prognoza pogody? Czy jutro będzie słonecznie?)

 

Rezeptionist: Seit einigen Tagen ist der Himmel teilweise bewölkt. Das wichtigste ist, dass es in den nächsten Tagen nicht regnen wird.

(Zajt ajnigen tagen yst der himel tajlwajze bewylkt. Das wiśtigste yst, das es in dejn nechśsten tagen nyśt regnen wird.)

(Od kilku dni niebo jest częściowo zachmurzone. Najważniejsze, że w kolejnych dniach nie będzie padać.)

 

M: Ja, das hört sich gut an.

(Ja, das hyrt zyś gut an.)

(Miło to słyszeć.)

 

Wakacje nad morzem przebiegały spokojnie, codziennie chodziłyśmy na spacery lub siedziałyśmy w plażowym koszu. Powietrze było pełne nadmorskiego jodu a słońce, mimo częściowego zachmurzenia, świeciło każdego dnia. Pani Marianne wygrzewała bolące od czasu do czasu kolana. Pewnego popołudnia, siedząc w zacienionej przyplażowej kafejce, rozpatrywałyśmy również skorzystanie z hotelowego centrum fizjoterapii…

 

B: Frau Marianne, möchten Sie auch ein Physiotherapiezentrum besuchen?

(Frał Marianne, myśten zi auch ajn fyzjotherapicentrum bezuchen?)

(Pani Marianne, czy chciałaby Pani skorzystać również z centrum fizjoterapii?)

 

M: Ja gerne, wir machen uns mit völligem Therapieangebot vertraut.

(Ja, gerne, wir machen uns myt dejm fyligem therapiangebot fertraut.)

Tak, chętnie, zapoznamy się z pełną ofertą.)

 

B: Gut, am Morgen werden wir das Zentrum besuchen. Vielleicht gibt es hier eine Stärkungsmassage…

(Gut, am morgen werden wir das centrum bezuchen. Wilajśt gibt es hier ajne szterkungsmasaże…)

(Dobrze, rankiem pójdziemy do centrum. Może będzie tam masaż wzmacniający…)

 

M: Ja, wir werden mal sehen. Das ist ja gut, dass wir diese bequemen, weichen Schuhe für die Reise gekauft haben. Wir haben hier viel Bewegung.

(Ja, wir werden mal zejen. Das yst ja gut, das wir dize bekwemen, wajsien szue fyr di rajze gakauft haben. Wir haben hier fil bewejgung.)

(Tak, zobaczymy. To dobrze, że kupiłyśmy na podróż te wygodne, miękkie buty. Mamy tu dużo ruchu.)

 

B: Genau, die Bewegung wird Ihnen gut tun und mit Sicherheit wird nützlich sein.

(Genau, di bewejgung wird inen gut tun und myt zisierhajt wird nycliś zejn.)

(Dokładnie, ruch dobrze Pani zrobi i z pewnością się przyda.)


 

Podobne artykuły

Lekcja 24 - Weryfikacja języka niemieckiego

Znalazłam na stronie internetowej ofertę firmy Medcare24 . Wypełniłam formularz zgłoszeniowy i jestem umówiona dziś na weryfikację j. niemieckiego. Właśnie dzwoni tel……

Czytaj więcej

Lekcja 1 - Podstawowe zwroty

Oto moja historia: Nazywam się Bożena, mam 56 lat, jestem emerytowaną nauczycielką i od 18 miesięcy pracuję jako opiekunka osób starszych.

Czytaj więcej